Goodair - maski antysmogowe

Kurz w powietrzu

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Najszybciej dostrzegamy negatywny wpływ złego powietrza na układ oddechowy, ponieważ jest pierwszym układem na drodze zanieczyszczeń. Obecny w powietrzu kurz powoduje, że często dokucza nam nawracający katar i kaszel. Natomiast alergeny roślinne i zwierzęce, w szczególności te obecne w lotnej postaci powodują duszności, reakcje skórne oraz zapalenie spojówek. W dłuższej perspektywie powyższe czynniki prowadzą do zwiększenia ryzyka zaostrzenia astmy oskrzelowej, pojawienia się przewlekłego stanu zapalnego dróg oddechowych. Natomiast frakcje pyłów PM10 oraz PM2.5., których źródłem są spaliny wydobywające się z samochodów, czy kominów mogą przyczyniać się do wielu nowotworów.

Czytając ten akapit zrobisz 15 oddechów. Za każdym razem wprowadzając do płuc ok 0,5 litra powietrza. W sumie twoje płuca przefiltrują ok. 7,5 litra powietrza. Część z tego powietrza będzie nasycona alergenami, pyłami, kurzem i niebezpiecznymi lotnymi związkami organicznymi.