Nie-ekologiczne środki czystości, które szkodzą

Chemiczne środki czystości powszechnie używane do sprzątania są niebezpieczne! Czy znasz to poczucie ciężkości i osłabienia po wysprzątaniu łazienki typowymi produktami chemi gospodarczej?Przesycenie żrącymi substancjami w płucach, które powoduje, że czujemy się zmęczeni i mamy ciężką głowę, opadamy z sił?Nie wspominając o zagrożeniu jakie te wysoce stężone w domowych pomieszczeniach substancje chemiczne, mogą powodować dla małych dzieci!

Chemiczne środki czystości powszechnie używane do sprzątania są niebezpieczne!

Czy znasz to poczucie ciężkości i osłabienia po wysprzątaniu łazienki typowymi produktami chemi gospodarczej?

Przesycenie żrącymi substancjami w płucach, które powoduje, że czujemy się zmęczeni i mamy ciężką głowę, opadamy z sił?

Nie wspominając o zagrożeniu jakie te wysoce stężone w domowych pomieszczeniach substancje chemiczne, mogą powodować dla małych dzieci!

Środki czyszczące powszechnie dostępne na rynku, takie, jak detergenty, płyny do mycia podłóg i polerowania mebli oraz wiele innych środków czyszczących do szkła, drewna, metali, kuchenek, toalet i udrażniania rur, mogą zawierać niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne między innymi: amoniak, fosforany, ług, chlor, formaldehyd i fenole i to nie koniec listy!

Odświeżacze powietrza w aerozolu także zawierają związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia.
Jeżeli nie są stosowane w odpowiedni sposób, mogą sprawić, że domowe środowisko stanie się bardzo niebezpiecznym miejscem.

A może warto wybrać ekologiczne środki czystości?

Pewnym ratunkiem dla nas mogą być ekologiczne środki czystości, które z pewnością poprawią jakość powietrza w naszym domu.

Co jeszcze możesz zrobić?

Na pewno niezwykle ważne jest wywietrzenie całego domu lub mieszkania bezpośrednio po sprzątaniu, warto też uruchomić aktywne systemy wentylacyjne (np. wentylatory zainstalowane w kanałach, lub klimatyzację ustawioną na wywiew) już na 15 min. przed rozpoczęciem sprzątania i otwarcie lub co najmniej uchylenie okien.

Oczywiście może to być kłopotliwe w sezonie chłodnym, gdy powietrze za oknem jest zimne, ale mogą w tym pomóc także specjalne urządzenia do uzdatniania powietrza - oczyszczacze powietrza.

Bezpośrednio po sprzątaniu warto też udać się na spacer, aby przefiltrować płuca, co zmniejszy stężenie substancji chemicznych, które wchłonęliśmy oddychając w czasie pracy.

Oto lista niebezpiecznych związków chemicznych w środkach czystości.

Zapoznaj się z ich opisem, żeby mieć świadomość, jak bardzo niebezpieczne mogą to być substancje (w nieodpowiednich dawkach, albo zestawieniach).

14 niebezpiecznych substancji zawartych w środkach czystości:

(2-BE) 2-(butoksyetoksy)etanol

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, hemoliza w przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia. W warunkach laboratoryjnych (badania na szczurach) ekspozycja na wysokie dawki 2-BE powodowała zaburzenia w reprodukcji.
Stężenie 2-BE w domowych środkach czyszczących nie powinno przekraczać 5-6%, ponieważ wyższe stężenia powoduje problemy zdrowotne, jednak wyższe stężenia są stosowane w innych środkach, np. w odplamiaczach (nawet do 22%).
Ludzie, którzy byli długotrwale (wiele godzin) narażeni na wysokie dawki 2-BE, doświadczali podrażnienia nosa i oczu, bólu głowy, metalicznego posmaku w ustach i wymiotów.

CIOP - 2-BE

Znajduje się w: płynach do czyszczenia szyb, odplamiaczach, środkach do czyszczenia dywanów, środkach czyszczących i nadających połysk karoseriom, czynnikach odtłuszczających, środkach do czyszczenia kuchenek i odrdzewiających, niektórych kosmetykach, herbicydach, rozwiązaniach do czyszczenia na sucho, piankach przeciwpożarowych i farbach.

Amoniak

Opary amoniaku mogą podrażniać skórę, oczy, gardło oraz płuca. Osoby z dolegliwościami astmatycznymi są szczególnie narażone na działanie wdychanego amoniaku.
Amoniak może powodować uszkodzenia nerek i wątroby. Podczas gdy amoniak występuje w sposób naturalny w środowisku, to stosowanie środków czyszczących zawierających tę substancję mogą skutkować znacznym przekroczeniem bezpiecznych dawek tej substancji.
Zmieszanie amoniaku z innymi produktami, zwłaszcza substancjami czynnymi zawartymi w wybielaczach ( podchloryn sodu) powoduje powstanie wysoce trującego gazu.

Znajduje się w: płynach do czyszczenia szyb, środkach do udrażniania rur, środkach do czyszcenia łazienek i toalet, kuchenek, do czyszczenia stali nierdzewnej, środkach do polerowania samochodów i uniwersalnych środkach czyszczących.

Barwniki smołowe

Środki pochodzenia petrochemicznego, które mogą być skażone śladowymi ilościami metali ciężkich, jak arszenik, kadm i ołów.
Ich wpływ na zdrowie człowieka nie została do końca przebadany, ale istnieją przesłanki, że te barwniki mogą powodować raka i metale ciężkie w nich zawarte mogą uszkadzać układ nerwowy i powodować inne niepożądane skutki dla zdrowia.
Barwniki zawarte w środkach czyszczących mogą być wchłanianie poprzez skórę lub dostać się do układu pokarmowego jako pozostałości na nienależycie opłukanych naczyniach. Substancje te powinno się uznać za zbędny dodatek do produktów, ponieważ nie wpływa na skuteczność samego czyszczenia.

Znajduje się w: większości typów środków czyszczących.

MEA (monoetanoloamina), DEA (dietanoloamina), TEA (trietanoloamina)

Środki pianotwórcze. Mogą reagować z nitratami tworząc rakotwórcze nitrozoaminy. Nitraty mogą się znajdować w środkach konserwujących lub jako zanieczyszczenia w innych produktach, lub niektórych źródłach wody.
Te etoksylowane alkohole mogą być również skażone dioksanem ( dwutlenkiem dwuetylenu), prawdopodobnie ludzkim kancerogenem, który jest trwale obesny w środowisku. Dioksan może być usunięty w procesie produkcji, ale nie jest łatwo skontrolować, czy tak się stało.
DEA powoduje lekkie podrażnienia skóry i działa silnie drażniąco na oczy. MEA jest możliwą przyczyną wywoływania astmy w miejscach pracy, a TEA jest najczęstszą przyczyną dziecięcych alergii.

Znajdują się w: płynnych detergentach do prania, uniwersalnych płynach czyszczących, płynach do podłóg, preparatach do mycia samochodów, odtłuszczających, do mycia naczyń, środkach do czyszczenia kuchenek i powierzchni szklanych.

Substancje zapachowe

Do tej grupy zalicza się ponad 3000 związków chemicznych stosowanych w mieszankach zapachowych. Wiele z nich działa drażniąco, mogą wywoływać alergie, migreny i objawy astmatyczne. W dodatku, syntetyczne piżma stosowane w detergentach gromadzą się w otoczeniu i mogą być toksyczne dla zwierząt wodnych. Niektóre piżma syntetyczne podejrzewa się o powodowanie zaburzeń endokrynologicznych (wydzielania wewnętrznego), które upośledzają lub zakłócają funkcjonowanie hormonów w organizmie. Ftalaty są kolejnym składnikiem substancji zapachowych, takich jak detergenty do prania, zmiękczacze tkanin lub dezodoranty.
W środkach do czyszczeniach szyb i płynach do podłóg wykryto także ftalan dibutylu (DBP). Ftalany podejrzewa się o powodowanie zaburzeń wydzielania wewnętrznego, powiązanych z negatywnymi efektami dla reprodukcji, jak na przykład zmniejszenie ilości spermy u mężczyzn. Unia Europejska zaklasyfikowała ftalany jako bardzo toksyczne dla organizmów wodnych.
W Konwencji o Ochronie Środowiska Morskiego Północno-Wschodniego Atlantyku, DBP jest na liście związków chemicznych wymagających Priorytetowych Działań.
Odświeżacze powietrza zawierają całą wiązankę chemicznych substancji zapachowych, w wielu przypadkach są wśród nich kancerogenny benzen i formaldehyd, oraz ftalany i liczne lotne związki organiczne ( LZO).

CIOP - ftalan dibutylu

Znajdują się w: w większości środków czyszczących.

Etoksylan nonylofenolu (NPE)

Rozpadają się na nonylofenole (NP), które mogą zaburzać estrogen. W badaniach laboratoryjnych wykazano, że NP stymuluje wzrost komórek raka piersi i powoduje niepożądane zaburzenia systemu rozrodczego u ryb i innych wodnych organizmów (patrz ramka). Wiele związków chemicznych z tej grupy zostało zakwalifikowanych jako substancje toksyczne w Kanadzie. Unia Europejska zaleca unikanie stosowanie środków zawierających szkodliwy etoksylan nonylofenolu ( patrz p. 1.1.2.).

Znajduje się w: płynnych detergentach do prania, odplamiaczach, uniwersalnych środkach czyszczących, środkach do czyszczeni muszli klozetowych, odświeżaczach powietrza, preparatach odtłuszczających i do czyszczenia samochodów.

Fosforany

Przedostają się do środowiska wraz z nawozami spłukanymi do wody. Wysoka koncentracja fosforanów w ciekach wodnych może powodować szkodliwe wykwity glonów i zwiększać porost chwastów. To może obniżać zawartość tlenu w wodzie i powodować pomór ryb. Nadmierny porost glonów może również doprowadzić do zatykania urządzeń w stacjach uzdatniania wody i wpływać tym samym na smak i zapach wody, co przyczynia się do wzrostu kosztów jej uzdatniania.
Niektóre glony wytwarzają toksyczne związki chemiczne, które mogą zatruć zwierzęta i ludzi, którzy piją wodę.
Nowe obostrzenia, które weszły w 2010 ograniczyły zawartosć fosforanów w domowych produktach do sprzątania do 0.5% — to znacząca poprawa.

Znajdują się w: detergentach do mycia naczyń, prania i środkach do czyszczenia łazienek.

Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA)

Podrażniające i uczulające, mogą wywoływać alergie przy kontakcie ze skórą. Znane jest też działanie CSA wywołujące astmę, jako chorobę zawodową u personelu sprzątającego, a wstępne badania wykazały, że mogą mieć niepożądany wpływ na funkcje rozrodcze i genetyczne organizmu.
Związki chemiczne z tej grupy trwale zalegają w środowisku i są toksyczne dla organizmów wodnych.
Tak, jak triklosan (z grupy fenoli), CSA są czynnikami antybakteryjnymi i istnieją obawy, że ich szerokie zastosowanie w domowych środkach dezynfekujących i kosmetykach, przyczynia się do mutowania bakterii odpornych na antybiotyki, co ogranicza możliwości leczenia infekcji mikrobowych.

Znajdują się w: produktach do czyszczenia łazienek, uniwersalnych środkach czyszczących, zmiękczaczach tkanin i środkach odtłuszczających.

Triklosan

Toksyczny i uznawany za zaburzający endokrynologię organizmu, poprzez ingerencję w działanie hormonów. Unia Europejska zaklasyfikowała triklosan jako podrażniający skórę i oczy oraz niezwykle toksyczny dla organizmów wodnych, stwierdzając, że może spowodować długofalowe, niepożądane zmiany w środowisku wodnym. Triklosan może również reagować w środowisku formując dioksyny. które są toksyczne i mają zdolności do bioakumulacji (odkładania się w organizmach żywych). Triklosan jest środkiem antybakteryjnym i istnieją obawy, że jego szerokie zastosowanie w domowych środkach dezynfekujących i kosmetykach, przyczynia się do mutowania bakterii odpornych na antybiotyki, co ogranicza możliwości leczenia infekcji mikrobowych.

Znajduje się w: płynach do mycia naczyń i dezynfekcji, jak również w wielu innych produktach domowych. Często kryje się za pojęciem "aktywny składnik" w produktach antybakteryjnych.

Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC)

Substancja korozyjna; powoduje ciężkie podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego. Po rozpuszczeniu w wodzie tworzy aktywny chlor (w postaci gazowej), który działa żrąco w okolicach oczu, nosa i jamy ustnej.
Badania wykazały, że wyższe dawki tego związku chemicznego uszkadzają nerki. W stężonej formie, ta substancja jest niezwykle toksyczna dla organizmów wodnych i może spowodować niepożądane, daleko idące skutki w ekosystemach wodnych.

Znajduje się w: środkach do czyszczenia misek ustępowych, odświeżaczach, środkach do czyszczenia powierzchni oraz dezynfekujących.

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)

Wysoce żrąca substancja; może wypalić oczy, skórę i płuca oraz podrażnić cały układ oddechowy. Dłuższe narażenie na jej działanie może prowadzić do owrzodzenia dróg nosowych i oparzenia skóry. Gdy jest uwalniany w dużych ilościach, wodorotlenek sodu może zmienić odczyn pH wody.

Znajduje się w: środkach do czyszczenia kuchenek, łazienek, dezynfekujących, udrażniaczach rur oraz środkach do czyszczenia toalet.

Laurylosiarczan sodu (SLS) i sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego (SLES)

SLS jest substancją podrażniającą skórę i niektóre badania wykazały, że może być toksyczny dla środowiska. SLES jest oksyetylenowaną formą tej substancji chemicznej, dużo bardziej łagodną. Mimo tego, sam proces oksyetylenowania może pozostawiać śladowe ilości dioksanu, który prawdopodobnie jest kancerogenem, który pozostaje w środowisku (patrz też DEA, MEA, TEA).

Znajduje się w: płynach do mycia naczyń, płynnych detergentach, chusteczkach odświeżających i środkach do czyszczenia misek ustępowych (jak również pieniących się płynach do kąpieli).

Pył glinowy

Został uznany przez Międzynarodową Agencję do Badnia Raka za czynnik kancerogenny. Ten naturalny składnik (powstały ze zmielenia kwarcu) jest groźny, jeżeli dostanie się do płuc.

CIOP - proszek glinowy

Znajduje się w: proszki czyszczące do szorowania

Sól trisodowa

Uznana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem za kancerogen. W ekosystemach wodnych, sól trisodowa może powodować rozpuszczannie zsedymentowanych metali ciężkich, które powodują pomór ryb i innej fauny.

Znajduje się w: środkach do czyszczenia łazienek i niektórych detergentach do prania (choć częściej spotykane w składach środków przemysłowych)

Baza Wiedzy - przydatne linki:
1. CIOP - baza niebezpiecznych substancji chemicznych - tutaj

Teraz, kiedy już wiesz co można spotkać w typowych środkach czystości, koniecznie sprawdź skład tych, które masz w swoim domu.

Niebawem na naszym blogu - poradnik jak wykonać własne, ekologiczne środki czyszczące oraz inne sposoby, żeby zadbać o czystą atmosferę w domu.


Jeśli podobał się Tobie ten wpis - proszę zostaw komentarz, polub nasz fanpage na Facebooku, aby otrzymać informacje o kolejnych wpisach, które się tu pojawią. Napisz nam, co myślisz! UDOSTĘPNIJ

Powiązane strony


czujnik jakosci powietrza, filtry do wody kranowej, filtry odwróconej osmozy, jak powstaje smog fotochemiczny, jonizator powietrza sharp, maseczki przeciwwirusowe ffp3, najlepszy nawilzacz, oczyszczacz jonizator powietrza, oczyszczacze ideal, pokojowy nawilżacz powietrza, sharp fp-j40euw, sharp oczyszczacz kc-d50euw, ultradźwiękowy nawilżacz powietrza, Woda dla szkół i przedszkoli

Komentarze

 • Bolesław napisał:
  Przyznam, chętnie przeczytałem całość artykułu.
  Ładnie merytoryczne zredagowany i nie trąci kryptoreklamą, której coraz więcej w publikatorach.
  Przesyłam Pański blog moim znajomym jako wartościowy.
  pozdrawiam
  17.06.2017
 • Dotyk Kreacji napisał:
  W Pracowni ręcznie wytwarzamy świece z 100% naturalnego wosku pszczelego, które stwarzają piękny klimat w pomieszczeniu, nie wypełniając powietrza toksycznymi związkami. Dają jasne, pełne blasku światło, otulają ciepłem.
  Posiadają wiele zalet zarówno dla ciała, jak i dla ducha.
  Pracownia Dotyk Kreacji
  31.01.2017
 • Damian Olejnik napisał:
  Zapraszam, do poznania świec, które mówią wszystko o pochodzeniu surowców.
  Gwarantuję ekologiczne pochodzenie wszystkich składników.
  W pełni bio knoty, tylko woski sojowe i palmowe.
  Damian Olejnik
  właściciel OLYNK
  06.01.2017
 • Magda napisał:
  Oczywiście, że można wyczyścić dom bez użycia środków chemicznych :)
  28.04.2016
 • GoodAIR.pl napisał:
  To jest pierwszy komentarz - zachęcam do dzielenia się opiniami o wpisach na GoodAIR. Czy są interesujące, czy nie są zbyt skomplikowane, czy macie jakieś potrzeby, chcecie, abym poruszył jakiś konkretny temat (zgodny z tematyką bloga).

  Zapraszam do komentowania,
  Irek
  21.07.2015

Dodaj komentarz

Pola oznaczone (*) są wymagane Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Czytaj także

Woda wodorowa, woda redox - co to jest?

Woda wodorowa, woda redox - co to jest?

26.03.2024

Czy wiesz, że woda wodorowa może być kluczem do lepszego zdrowia i samopoczucia? Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym i zdolności do neutralizacji wolnych rodników, woda redox może wspierać układ odpornościowy oraz przyczynić się do lepszego samopoczucia. 

Czytaj dalej >
Dofinansowanie do oczyszczacza powietrza do biura 2024/2025

Dofinansowanie do oczyszczacza powietrza do biura 2024/2025

14.03.2024

Wprowadź oddech świeżości do swojego biura! Dzięki dofinansowaniu oferowanemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rok 2024/2025, możesz zaoszczędzić na zakupie oczyszczaczy powietrza. Popraw jakość pracy i samopoczucie pracowników, dbając jednocześnie o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Nie przegap szansy - złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie!

Czytaj dalej >